Prekybos sandorių kaina,

prekybos sandorių kaina

Prekybos informacija

Pakeisti taisyklėse vartojamą pavadinimą Listingo departamentas į Rinkos operacijų departamentas. Pakeisti taisyklėse vartojamą pavadinimą Prekybos ir rinkos informacijos departamentas į Rinkos operacijų departamentas.

O, 29 punkto nuostatomis. Pavedimų teikimas neketinant jų vykdyti Tai manipuliavimo rinka būdas, kai prekybos pavedimai yra atšaukiami nespėjus jų įvykdyti, tokiu būdu sudarant klaidinantį įspūdį apie energijos išteklių pasiūlą ar paklausą.

Pakeisti taisyklių 2. Tiesioginis sandoris prekybos sandorių kaina sandoris, sudaromas ne pavedimų knygoje šių taisyklių nustatyta tvarka.

Sandorių sudarymas

Pakeisti taisyklių Reikalavimai, nustatyti šio skyriaus Priešprekybinės sesijos metu: Biržos nariai gali įvesti, keisti, sustabdyti, atnaujinti ir anuliuoti pavedimus dalyvauti atvirame atidarymo aukcione; Biržos nariai turi teisę sudaryti ar pranešti apie sudarytus tiesioginius sandorius pagal šių taisyklių 49 punktą.

Papildyti taisyklių 49 punktą naujais Tiesioginiai sandoriai Biržos nariai, norintys sudaryti tiesioginį sandorį, turi pateikti prekybos sistemoje pavedimus sudaryti tiesioginį sandorį.

Prekybos psichologija - ką reikia žinoti

Jeigu sudarant tiesioginį sandorį dalyvauja tik vienas Biržos narys, tai pavedime prekybos sandorių kaina turi nurodyti, kad tiesioginis sandoris yra vidaus sandoris. Tuo atveju, kai už Lietuvos Respublikos ribų sudarant vertybinių popierių, įtrauktų į VVPB prekybos sąrašą, pirkimo-pardavimo sandorį aktyviai dalyvauja Biržos narys, šis Biržos narys turi pranešti apie tokį sandorį VVPB šių taisyklių tiesioginiams sandoriams sudaryti nustatyta tvarka ir Tokiu būdu pranešti sandoriai yra laikomi tiesioginiais sandoriais šių taisyklių prasme ir jų atžvilgiu yra taikomi visi šių taisyklių reikalavimai, reglamentuojantys tiesioginius sandorius.

Šio punkto prasme Biržos narys laikomas aktyviai dalyvaujančiu sudarant sandorį, jeigu jis dalyvauja siekdamas susitarti dėl sandorio kainos, dydžio, atsiskaitymų termino ar kitų esminių sąlygų.

prekybos sandorių kaina

Biržos narys, kuriam pagal šių taisyklių Tuo atveju, kai sandoris sudarytas likus mažiau kaip 15 min. Be to, tuo atveju, kai sandoris sudarytas likus mažiau kaip 20 min.

Aukcionas Aukciono diena yra antra kalendorinė savaitės darbo diena. Aukciono metu sandoriai sudaromi pateiktų pirkimo ir pardavimo pavedimų pagrindu. Sandoriai sudaromi tik tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos: Perkamas ir parduodamas tas pats produktas, t. Pirkėjo aikštelėje naudojamas pristatomo biokuro kiekio įvertinimo būdas matuojant arba tūrį, arba masę pardavėjui yra priimtinas, t. Pardavėjo nurodytas maksimalus transportavimo atstumas yra mažesnis arba lygus atstumui iki pirkėjo aikštelės.

Tuo atveju, kai sandoris sudarytas likus mažiau kaip 5 min. Biržos narys apie sudarytą sandorį turi nedelsdamas informuoti VVPB faksu arba elektroniniu paštu.

MANIPULIAVIMO RINKA IR PASINAUDOJIMO VIEŠAI NEATSKELISTA INFORMACIJA FORMŲ PAVYZDINIS SĄRAŠAS

Pavedime sudaryti tiesioginį sandorį turi būti nurodyta: Biržos nario suteiktas kliento identifikavimo kodas; Jeigu Biržos narių pavedimai sudaryti tiesioginį sandorį sutampa, tiesioginis sandoris laikomas sudarytu.

Jeigu atitikimo tarp dviejų Biržos narių pavedimų nėra, Biržos nariai turi nedelsdami ištirti klaidos priežastis ir klaidingą pavedimą pakeisti nauju. Biržos narys, pateikiantis naują pavedimą sudaryti tiesioginį sandorį, turi užtikrinti, kad anksčiau pateiktas klaidingas pavedimas būtų anuliuotas.

prekybos sandorių kaina

Visi nesutampantys pavedimai sudaryti tiesioginį sandorį anuliuojami praėjus 5 minutėms po jų įvedimo ir laikoma, kad tiesioginiai sandoriai nebuvo sudaryti. Vidaus sandoris yra laikomas sudarytu, kai prekybos sistemoje gaunamas pavedimas sudaryti tiesioginį sandorį. Šiame priede taip pat yra nustatytas laikas, kada šie sandorių tipai gali būti naudojami.

prekybos sandorių kaina

Prekybos sesijos uždarymo metu pavedimų knygoje nesant paklausos ir pasiūlos ribų, tiesioginis sandoris ne prekybos sesijos metu turi būti sudaromas ta kaina, kuri atspindi rinkos situaciją sandorio metu. Papildyti taisyklių 62 punktą naujais Pavedime sudaryti tiesioginį sandorį turi būti nurodyta tokia informacija: Jeigu atitikimo tarp dviejų Biržos narių pavedimų nėra, Biržos nariai turi nedelsiant ištirti klaidos priežastis ir klaidingą pavedimą pakeisti nauju.

Visi nesutampantys pavedimai sudaryti tiesioginį sandorį anuliuojami praėjus 5 minutėms po jų įvedimo, ir laikoma, kad tiesioginiai sandoriai nebuvo sudaryti. Nustatomi tokie įmokų už VVPB sudaromus ir pranešamus tiesioginius sandorius dydžiai: Pakeisti taisyklių 1 priedo 1.

prekybos sandorių kaina

Svarbi informacija