Bendra prekybos sistema ribota

Kaip tobulinti savo Forex dienos prekybą

Akcizų ir PVM tarifai Bendruoju muitų tarifu nustatyti muitų tarifai gali būti netaikomi, kai Europos Bendrija numatyto, kad tam tiktą laikotarpį muitų tarifas gali būti netaikomas arba taikomas mažesnis už nustatytą neribotam arba ribotam importuojamų prekių kiekiui. Pirmuoju atveju muitai yra suspenduojami, antruoju — nustatomos tarifinės kvotos.

Pagrindiniai PPO principai Santrauka PPO susitarimai apima platų daugiašalės prekybos sričių spektrą: žemės ūkį, tekstilę, telekomunikacijas, bankininkystę, intelektinę nuosavybę ir daugelį kitų.

Pagrindinis muitų tarifų suspendavimo tikslas — padėti ES įmonėms be įprastų privalomųjų muitų, nustatytų bendrajame muitų tarife, gauti tokių žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių, kurių negalima gauti ES arba, jei įmanoma, tai bendra prekybos sistema ribota ribotą kiekį.

Muitų tarifų suspendavimas tam tikrais atvejais gali būti taikomas ir gataviems gaminiams, kurie naudojami kaip galutinio gaminio sudedamosios dalys, jei tokios surinkimo operacijos pridėtinė vertė yra gana didelė.

bendra prekybos sistema ribota

Prekės, importuotos taikant muitų tarifų suspendavimą, gali laisvai judėti visoje Bendrijoje; vadinasi, jei taikomas muitų tarifų suspendavimas, bet kuris ūkio subjektas bet kurioje valstybėje narėje turi teisę juo pasinaudoti.

Taigi muitų tarifų suspendavimas patenkinant prašymą, gautą iš vienos valstybės narės, gali turėti pasekmių visoms kitoms, ir todėl šis sektorius turėtų būti administruojamas glaudžiai ir plačiai bendradarbiaujant valstybėms narėms ir Komisijai, kuri privalo stebėti, ar atsižvelgiama į visus Bendrijos interesus.

bendra prekybos sistema ribota

Baziniai teisės aktai - Reglamentas ES Nr. Reglamentas atnaujinamas kas pusę metų. Autonominės tarifinės kvotos nustatomos, jei ES yra gaminamas tam tikras kiekis pageidaujamų produktų, tačiau šis kiekis nėra pakankamas, kad patenkintų visų įmonių poreikius.

bendra prekybos sistema ribota

Daugiau informacijos apie tarifines kvotas rasite čia. Minėtame dokumente išdėstytos pagrindinės muitų tarifų suspendavimo nustatymo gairės bei Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas šioje srityje, administraciniai aspektai, tokie kaip prašymų dėl muitų tarifų suspendavimo ar tarifinės kvotos įvedimo pateikimo tvarka bei forma.

bendra prekybos sistema ribota

Tuo atveju, kai yra taikomas autonominis muitų tarifų suspendavimas dėl galutinio vartojimo, asmuo privalo turėti muitinės išduotą galiojantį galutinio vartojimo leidimą.

Informacija asmenims apie muitų tarifų suspendavimą: tel.

Svarbi informacija